Текуща информация

През м. октомври 2015 г. продължава предоставянето на интегрираната асистентска услуга за възрастни хора и хора с увреждания в Столична община.