Продукти на проекта

Методика за предоставяне на интегрирана асистентска услуга в домашна среда

Анализ на възможностите и факторите за устойчиво развитие на интегрираната асистентска услуга