Екип и контакти

Екип за управление:

Координатор: Евтим Евтимов

Счетоводител: Росица Сечкова

 

Екип на интегрираната услуга:

Екипът включва – 3-ма асистенти, технически експерт, ръководител екип на услугата и супервизор

 

Информация за контакт:

1202 гр. София

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги“

ул. „Г. С. Раковски” 61, ет. 3, ап. 8

Тел/Факс: 02/ 983 21 49

Ел. поща: adsubg@gmail.com

Уебсайт: http://www.adsu-bg.org/new/

E-секция: https://assistants.adsu-bg.org